דוח פומבי לחוק שכר שווה לעובד ועובד

דוח פומבי על פי הוראות סעיף 6ב לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד, תשנ"ו-1996 (להלן: "החוק") לשנת 2021

Environmental (Air) - yearly report as of 2021

Data Per Vehicle

 

 

 

  

 

 

 

 

Environmental (greenhouse gas emissions) - yearly report as of 2021